เริ่มต้นกับ Pacific Union

หากคุณต้องการเริ่มต้นการคัดลอกการซื้อขายกับ ZuluTrade หรือมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณหรือทีมสนับสนุน Pacific Union เพื่อขอความช่วยเหลือ

  • ขั้นตอนที่ 01

    เปิดบัญชีจริงของ Pacific Union

  • ขั้นตอนที่ 02

    เติมเงินในบัญชีของคุณ

  • ขั้นตอนที่ 03

    ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณเพื่อช่วยคุณเชื่อมโยงบัญชีจริงของคุณกับ ZuluTrade